Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

(Α) ο δεκαψήφιος αριθμός

Φτιάξε ένα 10ψήφιο αριθμό, ώστε το ψηφίο στην πρώτη θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών του αριθμού, το ψηφίο στη δεύτερη θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο της οποίας πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η απάντηση είναι μοναδική.

καλή επιτυχία!!!
είναι ζόρικο